TURİZMİN 3 A’SI

18 Nisan 2024 Perşembe 12:54

Dünyanın en gelişmiş ya da gelişmekte olan bölgelerini ele aldığımızda bazı yöre ve bölgelerde tam anlamıyla tarıma dayalı faaliyetlerin yetersizliği söz konusu… Dünya fiziki haritasını inceleme fırsatı bulursanız ve harita okuryazarlığınız varsa, gidip görmüş kadar bir bilgi sahibi olmanız yüzde yüzü bulmasa da durumu anlayabilirsiniz. Ve bu gibi alanlar turizm faaliyeti ile ekonomik kalkınmışlığını ciddi anlamda artırıp, dünya ekonomisine entegre olabilmektedir. Hatta petrol kaynaklarından sonra en fazla gelir kalemleri içerisinde yer alması konuyu daha cazip hale getirmektedir.

Kısaca turizm; ekonomik kalkınmayı ulusal ve uluslararası mali yanı fazla olan bir faaliyettir. Turizmin üç boyutlu çehresi aslında, ülkelerin bu yönlü yatırımı artırması, gelir gider dengesinde ciddi anlamda rol oynadığını da söyleyebiliriz. Bu üç boyutta kendi içinde bir tasnife tabi olduğunu ve saç ayakları hususunda; toplumsal- ekonomik- mekânsal anlamda kalkınmaya katkı sağlayabilmektedir.

Burada ülkelerin uyguladığı politikalar dünya turizmine yönelik ciddi bir çekim alanı oluşturmaya yönelik katkı sağlayabilir. Vize uygulamalarının kaldırılması da bu anlamda faydalı ancak yeterli değildir. Çünkü turizm faaliyetine yönelik yapılan çalışmalar beraberinde istihdam alanı oluşturur ve istihdama yönelik bir etkinin ortaya çıkmasını sağlayabilir. Şöyle gıdadan, hediyelik eşyaya, hatta konaklama faaliyetlerine bağlı birçok iş alanının ortaya çıkmasını beraberinde getirebilir. Konunun alanını genişletip şunu söyleyebiliriz.” Turizm faaliyeti yerelde nüfusun göç etmesini ve buna bağlı nüfusun azalmasına yönelik alınabilecek önlemsel etkisi de söz konusu… Diğer taraftan mekânsal kalkınmışlık seviyesinin ortadan kalkması yönüyle de önemlidir.”

Ekoturizm faaliyeti, kırsal ve mekânsal anlamda kalkınmışlıkta bir parametredir. Bazı alanlarda yapay çekicilik alanı oluşturulup turizme yönelik teşvik oluşturulmaktadır. Doğal oluşumların turizm faaliyetine yönelik değerlendirilmesi de bu anlamda ekonomik faydaların yanı sıra, ekonomiye katkı sağlaması yönüyle, çevresel korumaya alınabilmekte ve sürekliliğin çevresel anlamda sağlanmasına katkı sağlamaktadır.

Ekoturizm, dünya da bir artış gösterme eğiliminde şuan… Şöyle sanayileşmenin ve şehirleşmenin etkisiyle beraber, şehirsel alanlardan hava kirliliğinden, trafik sorunlarından kaynaklı insanların doğaya yönelmesi, diğer taraftan tarihi ve kültürel mirasın turizme yönelik oluşturduğu değer ülkelerin kalkınmışlık ve daha açık anlamda döviz girdisini artırmaktadır.

Turizmin üç A’sı; ekonomik kalkınmanın hem yatırım aşamasını hem de, elde edilen gelirle de ülkelerin kalkınması ve doğanın, tarihin korunmasına katkı sağlamaktadır.  Birinci (a) Attractions; turistik yerler, doğal ve yapay çekim merkezleri, turistik alanları ifade etmek için kullanılmaktadır. İkinci(a), accessibility; yani ulaşılabilirlik… Turizm amaçlı gezilecek ve görülmeye değer alanlarının insanlarının ulaşımına açılması tarihte ilk yolların açılmasına kadar başlayan sürece kadar götürebilir konuyu… Üçüncü (a) ise; accommodation, yani konaklama.

Bura da konaklama adına çiftlik tatil alanları denilen yapay ortamlarda turizm faaliyetine katılan insanlara yeni bir iş imkânı ve istihdam sağladığı kadar şehirleşmenin etkisinden uzaklaşan insanlar için bir tatil durumu oluşturabilmektedir.

Dünya da turizmden en fazla payı alan ülkeler gelişmiş ülkeler olduğunu bilmeyeniniz yoktur. Bu ülkelerin bu alanda yatırımı ülke içinde yer alan ve turizm faaliyetine katılan bireylerin ülke dışına çıkardıkları döviz, gelir gider dengesinde bir parametre oluşturabilmektedir. Sadece bununla da kalmayıp diğer ülkelerden gelen kişi sayısını artırmak amaçlı, profesyonel anlamda reklam ve tanıtım faaliyetlerine gereken yatırımlarda sağlanmaktadır.

Kalın sağlıcakla…            

YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #