SON EKLENENLER

Üniversiteler keyfi kadro yakmaya devam ediyor

Devlet üniversiteleri yıl sonu ilan edilen öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarını keyfi şekilde iptal edilerek kamu kaynaklarının verimli kullanılmasını engelliyor!
06 Şubat 2024 15:09

Bilindiği üzere, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili hükümleri uyarınca devlet üniversitelerine tahsis edilen öğretim elemanı atama izinleri Cumhurbaşkanı kararıyla üniversitelere dağıtılmaktadır.

Üniversitelere tahsis edilen izinler yine Cumhurbaşkanı Kararıyla 31 Aralık 2023 tarihine kadar ilan edilmemesi halinde kullanılamadığı gibi, bu tarihten sonra da atama işleminin gerçekleşememesi de yine aynı sonucu doğurmaktadır.

Dolayısıyla, üniversitelere tahsis edilen bu sınırlı atama izinlerinin etkin ve verimli kullanılmasından kamu idareleri birinci derecede sorumludur.

Ancak, ne yazık ki bazı üniversitelerimiz kamu kaynaklarının verimli kullanılmasını bırakın keyfiyeti Resmi Gazete'de yayımlayarak herkese göstermektedir.

Örneğin, Dicle Üniversitesi tarafından 31 Aralık 2023 tarihinde Resmi Gazete'de ilan edilen Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalında ilan edilen Araştırma Görevlisi kadrosu, aynı üniversite tarafından 1 Şubat 2024 tarihinde Resmi Gazete'de makul bir gerekçe belirtilmeksizin İPTAL edilmiştir.
Üniversite bir ay önce ihtiyacım var diyerek ilan ettiği araştırma görevlisi kadrosunu bir ay sonra iptal etmiş ve 2023 yılı için tahsis edilen atama iznini YAKMIŞTIR.

Başka bir örneğimize geçelim. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalında çalıştırmak üzere 22 Aralık 2023 tarihli Resmi Gazete'de ilan yayımlanmıştır. Ancak, ilgili üniversite 1 Şubat 2024 tarihli Resmi Gazete'de hiçbir açıklama yapmaksızın keyfi şekilde İPTAL etmiştir.

 

Yine aynı üniversiteden bu defa farklı bir durumu sizlerle paylaşalım. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi tarafından 31 Aralık 2023 tarihli Resmi Gazete'de Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Programında istihdam etmek üzere 3 (üç) Öğretim Görevlisi kadrosu ilan edilmiştir.
İlgili kadronun ön değerlendirme sonuçları 22 Ocak 2024 tarihinde ilan edilerek, ilan edilen kadronun üç katı aday olan 30 kişi 25 Ocak 2024 tarihinde giriş sınavına çağrılmış ve yazılı sınav gerçekleştirilmiştir.
Adaylar sınava katılarak giriş sınavı sonuçlarının açıklanmasını beklerken üniversite hiç beklenmedik bir şekilde üniversite sayfasından yaptığı duyuruyla ilanı iptal etmiştir.
Bunun sebebi ve izahı yapılmamıştır.
Haliyle bu karar sonrası üç kadro izni daha YANMIŞTIR.

 

Üniversitelere atanmak için yüzlerce aday bin bir ümitle ilanlara başvuru yaparken, yükseköğretim kurumlarının bir ay önce ihtiyaç duyduğu kadroları bir ay sonra iptal etmelerinin akla ve mantığa sığan bir tarafı bulunmamaktadır.
Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı tarafından tahsis edilen atama izinlerinin kullanımına izin vermekle yetkili olan Yükseköğretim Kurulunun bu duruma tedbir alarak üniversitelerde keyfi kadro iptallerinin önüne geçmesi gerekmektedir.

 

 

MEMURLAR.NET

EĞİTİM BÜLTENİ SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #
SON EKLENEN HABERLER