SON EKLENENLER

06 Aralık 2023 Tarihli ve 32391 Sayılı Resmî Gazete Yayımlandı

06 Aralık 2023 Tarihli ve 32391 Sayılı Resmî Gazete Yayımlandı
06 Aralık 2023 07:25

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Dokuz Eylül Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

–– Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ

–– Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sisteminin Tarife ve Talimatları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 28/9/2023 Tarihli ve E:?2022/3 (Siyasi Parti-İhtar), K: 2023/1 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

KAMU EXPRESS

EĞİTİM BÜLTENİ SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #
SON EKLENEN HABERLER