Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim Ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim Ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımladı
01 Mart 2021 00:55

YÖNETMELİK

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden:

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1– 6/5/2019 tarihli ve 30766 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Baş Koordinatör: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim öğretim programlarının planlanmasından, yürütülmesinden ve koordinasyonundan sorumlu öğretim üyesini,”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.

                                   Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

                                           Tarihi                                                                     Sayısı

6/5/2019

30766

 

AKADEMİ DÜNYASI

EĞİTİM BÜLTENİ SAYFASINI
SON EKLENENLER