OKUL YILLARINI BORÇLANMAK POLİS MEMURUNA NE SAĞLAR?

2005 yılından sonra polis memuru olan, 2298 ila 2002 yılları arasındaki yükseköğrenim sürelerini borçlanabilir mi? Borçlanırsa, emeklilik yaşı öne çekilir mi?
04 Kasım 2019 08:01

SORU: 17.12.2005 tarihinde polis memuru olarak göreve başladım 01.09.1998/ 07.07.2002 tarihleri arasında üniversitede geçen süremi hoşlanmam halinde halen 2035 olarak gözüken emeklilik süremin hangi tarihe çekileceğini öğrenmek istiyorum teşekkür ederim.

CEVAP: 2005 yılında Polis memurluğuna başlayan kişi Üniversite borçlanmasını yaparsa emeklilik yaşı değişir mi:

2008 yılı Ekim ayından önce memur olanlar hakkında 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.

5434 hükümlerine göre, kademeli yaş grubuna, yani 5434 sayılı Kanun Geçici Madde 205 hükmüne girilebilmesi için memurun 23/05/2002 tarihindeki toplam hizmet süresinin en az 3 yıl olması (yıpranma süresi, işçi, esnaflık süreleri de dahil olarak) ve gerek bu tarihten gerekse 8 Eylül 1999 tarihinden önce fiili olarak çalışmış olmaları da gerekir.

Ayrıca, fiili olarak çalışmış olmamakla birlikte, borçlanma talebinde bulunulacak sürelerin de 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu borçlanabilecek hizmet süreleri arasında olması gerekmektedir.

Emniyet Hizmetlerinde görev yapanlar için okul sürelerinin memurluk olarak ve hizmet olarak kabul edilmesi, geçmiş okul sürelerinin borçlanılarak hizmete dahil edilmesi ilk defa 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümleri ile getirilmiş bir uygulamadır, yani borçlanılarak hizmet sayılması sadece 2008 yılı Ekim ayından sonraya özel bir durumdur. 5434'te böyle bir uygulama bulunmamaktadır.

Bu bağlamda durumunuz hakkında değerlendirmelerimiz şöyle olacaktır:

1998-2002 tarihleri arasında geçen okul süresini borçlanmanızın emeklilik yaş grubunuzda bir değişiklik getirmeyeceğini, 2005 yılında göreve başlamanız nedeniyle emeklilik yaş grubunuzun 60 yaş olacağını, Ancak, 5434 sayılı Kanun Madde 40 hükmünde belirlenmiş olan polis memurlarının azami çalışabilecekleri yaş haddi 55 olduğundan 60 yaş dolumundan önce 55 yaş haddine tabi olacağınızı, azami yaş haddinizden yıpranma payı indirilmeyeceğinden, 60 yaş grubunuzdan 3 yılı geçmemek üzere yarısı bu yaş haddinden indirilmesi gerekeceğinden, 57 yaş grubunuzda emekli olabileceğinizi,

Ancak, tüm bunlar sizin durumunuzu etkilemeyeceğinden, polis memuru olarak 55 yaşınıza kadar görev yapmanız gerektiğini ve bu yaş haddinizin dolumundan önce emekli olamayacağınızı, sonuç bağlamında borçlanma yapmanızın sadece 25 hizmet yılınızı daha önce tamamlamanıza yarar sağlayacağı, emeklilik yaş grubunuza bir yarar sağlamayacağını değerlendirmekteyiz.

Yine de, borçlanma yapma düşünceniz olduğunda, Sosyal Güvenlik Kurumundan ön bilgi almanızı tavsiye edebiliriz.

MEMURLAR.NET

EĞİTİM BÜLTENİ SAYFASINI
SON EKLENENLER