ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI Öğretim Üyesi Alım İlanı Yayınladı
27 Şubat 2021 23:10

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 26. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449
sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmış olan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Yönetmeliği”nin Profesör Kadrosuna Atanma koşullarını düzenleyen 12., 13., 14. ve 15.
maddeleri hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İ.D. Bilkent Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’ne tam gün statüde çalışacak öğretim üyesi
alınacaktır.
Profesörlük kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile birlikte:
1.Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgeleri,
yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi,
2.Nüfus cüzdanı, askerlik belgesi, iki adet fotoğraf,
3.Özgeçmiş, ulusal ve uluslararası akademik dergi ve/veya kitaplarda yayımlanmış bilimsel
yayın ve çalışmalarını kapsayan 6 takım dosyayı, bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün
içerisinde Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli taahhütlü
posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru
için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler Mühendislik Fakültesi Dekanlığından
öğrenilebilir.
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
AKADEMİK UNVANI: Profesör
ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI: 1
ÖZEL KOŞULLAR: Endüstri mühendisliği, yöneylem araştırma ya da işletme yönetimi
alanlarında doktora yapmak ve doçentlik unvanı almak. Gelir yönetimi, envanter kontrol ve
tedarik zinciri konularında araştırmalarıyla uluslararası düzeyde etkin katkı yapmış olmak.
Araştırmalarını uluslararası endeksler tarafından taranan saygın bilimsel dergilerde yayınlamış
olmak.
BAŞVURU ADRESİ: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Dekanlığı 06800, Bilkent Ankara

AKADEMİ DÜNYASI

EĞİTİM BÜLTENİ SAYFASINI
SON EKLENENLER