ÖĞRETİM GÖREVLİLERİNİN 2547 SAYILI KANUNUN 50/D MADDESİ YENİDEN DÜZENLENMELİDİR

1981 yılında yayımlanan Yükseköğretim Kanununun 50 maddesinin d bendi yeniden düzenlenmelidir. 50/d bendinde geçen 1 yıl 2 yıl olarak değiştirilmeli ve lisansüstü öğrenim yapan öğretim görevlilerine öncelik olarak kendi kurumlarında kalma hakkı verilmelidir.
05 Haziran 2020 15:56

Madde şu şekildedir: – Usul ve şartları; a. Lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra, yükseköğretim kurumlarında yüksek lisans, veteriner hekimlikte uzmanlık, doktora ya da tıpta uzmanlık öğrenimi yapmak isteyenler, yükseköğretim kurumlarınca usulüne göre açılacak sınavla ve Üniversitelerarası Kurulca tespit edilecek esaslara göre seçilirler.(1)

b.Yükseköğretim kurumları, lisans üstü öğretim konusundaki istekleri karşılamak üzere gerekli planlamayı yapar ve önlemleri alır.

c. (Mülga: 1/8/1996-4160/5 md.)

d)Lisans üstü öğretim yapan öğrenciler, kendilerine tahsis edilebilecek burslardan yararlanabilecekleri gibi, her defasında bir yıl için olmak üzere araştırma görevlisi kadrosuna da atanabilirler. (2)

Buradan hareketle belirtmek gerekir ki;

-Doktorasını bitiren 50/d kapsamında atanmış araştırma görevlilerine en az 2 yıl daha çalıştıkları aynı kurumda görev yapmaya devam etme hakkı verilmelidir.

-Bu süreçte kurulacak bir sistem ile (havuz) ihtiyacı olan üniversitelere alan bazlı olarak, ÖYP’de olduğu gibi puana dayanan şekilde, isteyen doktorasını bitirmiş herkesin tercih yaparak öğretim üyesi statüsünde atanma hakkı verilmelidir.

-Öncelikle kendi kurumunda kalması sağlanmalıdır. Havuzda tercih yapmak istemeyen veya tercihleri sonunda atanamayan 50/d araştırma görevlileri eskiden olduğu gibi doktoralarını bitirdikten sonraki bu en az 2 yıllık süreçte kadro arayabileceklerdir.

-Bu durum işsiz kalma korkusuyla geçen bir doktora sürecini engelleyecek, verimliliği arttıracak, sistemi sorun değil çözüm üzerine kuracaktır. Muhammet Ali GEZİCİ AES Genel Başkan Yardmcısı

 

KAMU AJANS

EĞİTİM BÜLTENİ SAYFASINI
SON EKLENENLER