SON EKLENENLER

Ek Gösterge teklifinin değerlendirilmesi

1994 yılından bu yana yapılan en kapsamlı ek gösterge düzenlemesi Meclise sunuldu. 2018 yılında Cumhurbaşkanımızın seçim vaadi ile başlayan ve 6. Dönem Toplu Sözleşmede bu yıl içinde sonuçlandırılacağı belirtilen ek gösterge çalışması nihayet Meclise geldi. Teklif ile Devlet memurları, hakim-savcılar, öğretim elemanları, TSK personeli, uzman jandarma ve uzman erbaşların ek göstergeleri yeniden belirlendi.
29 Haziran 2022 14:45

Kanun teklifinin yasalaşması ile yardımcı hizmetler sınıfına dahil personel ilk defa ek göstergeden yararlanırken, diğer kamu görevlilerinin ek göstergelerinde 600 ila 1400 puanlık artış yapılacak. 600 puanlık artış ile eşitlikçi bir anlayış gösterilmek istense de bu artış emekli aylığı ve ikramiyelerine farklı tutarlarda yansıyacak. Söz gelimi ek göstergesi 2200'den 2800'e yükselenlerin emekli aylığı 118 TL artarken, 300'den 3600'e çıkanlarınki 1234 TL artacak. Arada 10 katı aşan bir fark söz konusu.

Ek göstergeler daha çok emekli aylıkları ve ikramiye artışında etkili bir ödeme unsuru. Bunun yanında etkili başka bir unsur da ek göstergeye bağlı olarak belirlenen tazminat oranları. Tekliften anlaşıldığı kadarı ile halen uygulanmakta olan 7 kademeli,% 55 ile% 255 arasındaki oranlarda değişiklik öngörülmemiş, sadece dilimler ek gösterge artışları dikkate alınarak ek gösterge artışı sebebiyle bir üst dilime geçişi engelleyecek şekilde yeniden belirlenmiş. Bu durum hükümetin ek gösterge artışı sebebiyle ilave bir maliyete katlanmak istemediğinin yansıması.

İlave maliyetten kaçınmak için bir başka önlem de en yüksek Devlet memuru olarak kabul edilen Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı ek göstergesiyle ilgili düzenlemede kendini gösteriyor. Mevzuata göre en yüksek Devlet memuru kabul edilen İdari İşler Başkanının mali hakları Başbakanlık müsteşarı ile eşitlenmiş olup, ek gösterge teklifinde ise Başbakanlık müsteşarının 8000 olan ek göstergesinde değişiklik yapılmamıştır. İdari İşler Başkanının ek göstergesi özel bir düzenleme ile 400 puan artırılırken bu artışın en yüksek Devlet memuru aylığında artış sayılmayacağı belirtilmiş. Kısacası en yüksek Devlet memuru aylığı geçmişte olduğu gibi 9500 gösterge rakamının aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan (2236 TL) oluşmaya devam edecek. 400 puanlık ek gösterge artışı dikkate alınsaydı en yüksek Devlet memuru aylığı 9900* aylık katsayı tutarı olan (2330 TL) ye yükselecek, buna bağlı olarak memurların tazminat ve ek ödeme oranları ile emekli aylıklarında ilave bir artış sağlanacaktı.
Kamuoyuna yapılan açıklamalar ile kanun teklifi arasındaki farklardan biri din hizmetleri ve sağlık hizmetleri sınıfında 4 yıllık mesleki yüksek öğrenim farkının kaldırılmış olması. Bu durumda geçmişte 2200 ek göstergeden yararlanan personel herhangi bir 2 yıllık yüksekokul mezunu olsa bile 3600 ek göstergeye yükselecek. Bu durumda herkese 600 puan artış yerine bazı unvanlarda 1400 puan artış söz konusu olacak.

Kanun teklifi genel anlamda bir düzeltme yaparken yeni çarpıklıkları da beraberinde getiriyor. Örneğin 4 yıllık fakülte mezunu olup mesleğe özel bir yarışma sınavı ile giren, 3 yıllık yetişme dönemi sonrası yeterlik sınavı süreci ile uzman veya denetmen olanlar 3000 ek gösterge alırken KPSS sonucu doğrudan atanan veya sözleşmeli başlayıp kadroya geçen bazı unvanlar 3600'den yararlanacak.

Yine 4 yıllık fakülte mezunu olup görevde yükselme sınavı ile şef olanlar 2800, müdür olanlar ise 3000 ek gösterge alacak. Ancak bazı mesleklerde 2 yıllık yüksekokul mezunları 3600 olacak. Yani bazı memurlar amirlerinden yüksek ek gösterge alacak. Geçmişte de bu tür çarpıklıklar vardı ancak kanun teklifi ile bunun giderilmesi yerine daha da büyümesi sağlanıyor.

Teklifte kariyer mesleklere kariyer dışı yollarla atananlar için de özel bir hüküm getirilmekte. Yarışma ve yeterlik sınavı süreci geçirmeden kurum içi sınav veya yöneticilik sonrası bu kadrolara atananlar da unvanlarına göre 3000 ve 3600 ek göstergeden yararlanacak.

Teklif ile 1400 puanlık ek gösterge artışı sağlayan bir başka unvan grubu da Sayıştay, Danıştay ve Yargıtay'da görev yapan müdürler. Bu unvanlar Anayasa Mahkemesinde görevli müdürlerle aynı ek göstergeye kavuşacak ve ek göstergeleri 3600'e yükselecek.

Ek gösterge teklifinin yasalaşma sürecinde Mecliste çok yoğun bir görüşme trafiği olacağını tahmin etmek zor değil. Bir kısım kamu görevlilerinin beklentileri karşılanırken başka bir kesimin hayal kırıklığı ve küskünlük yaşaması kaçınılmaz.

MEMURLAR.NET

EĞİTİM BÜLTENİ SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #
SON EKLENEN HABERLER