ARA TATİLDE ÖDENECEK EK DERSLER

Ücretli öğretmenlerin, mesleki çalışma döneminde ücret almalarına ilişikin yasal düzenleme bulunmadığından 18-22 kasım 2019 ara tatilinde ücreli öğretmenler, mesleki çalışma programına katılmayacak ve ücretli öğretmenlere ek ders ödemesi yapılmayacaktır.
13 Kasım 2019 12:41

Ücretli öğretmenler ara tatilden sonra görevlerine devam edecekleri için SGK çıkışı yapılmayacaktır. Sadece 18-22 kasım tarihleri arasında ek ders ödemesi yapılmayacaktır.

Kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlere 18-22 kasım haftasında haftalık 15 saat ek ders ödemesi yapılacaktır.

Bunun dışında 18-22 kasım haftasında öğretmenlere ek ders ödemesi yapılamaz. (NOT: şuan ek ders esaslarına halen ara tatil ibaresi eklenmemiştir. Bu eksiklik en kısa zamanda giderilmeli ve ek ders esaslarına eklenmelidir.) İdareciler ara tatil haftasında nöbet ücreti ve ikili eğitim ilave 2 saat ek ders ödemesi yapılmayacaktır. 18-22 kasım 2019 ara tatil öncesi ve sonrasını içeren hafta sonu günlerinde (16-17 kasım ve 23-24 kasım) okulun destekleme ve yetiştirme kurs planlamasında bu günlere yer verilmiş ise o günler kurs yapılabilir. 18-22 kasım 2019 ara tatil öncesi ve sonrasını içeren hafta sonu günlerinde (16-17 kasım ve 23-24 kasım) planlamada yer alıyor ise destek eğitim, İYEP,Egzersiz, belleticilik vb diğer çalışmalar yapılabilir  ve ek ders ödemesi yapılır

. Branşı özel eğitim olan öğretmenlerin 18-22 kasım ara tatilinde mesleki çalışma dönemi ücretleri yine%25 fazla ödenir. 
 

KAMU AJANS

EĞİTİM BÜLTENİ SAYFASINI
SON EKLENENLER