11 ARALIK 2019 TARİHLİ VE 30975 SAYILI RESMİ GAZETE YAYIMLANDI

11 Aralık 2019 Tarihli ve 30975 Sayılı Resmi Gazete Yayımlandı
11 Aralık 2019 08:41

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğünün Görev Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

–– Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

GENELGE

–– Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi II. Aşama Eylem Planı ile İlgili 2019/28 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/11/2019 Tarihli ve 8959/1-174 Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 7/11/2019 Tarihli ve 2016/7192 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 7/11/2019 Tarihli ve 2016/7824 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 7/11/2019 Tarihli ve 2016/14176 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

egitimbulteni.com
Bu haberin tüm hakları egitimbulteni.com'a aittir. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

EĞİTİM BÜLTENİ SAYFASINI
SON EKLENENLER